Gelegen aan de rand van Hoonhorst wordt momenteel gewerkt aan de transformatie van een boerenerf. Zichtbaar wordt nu hoe het nieuwe ‘bakhuis’ gekoppeld wordt aan de voormalige boerderij. De ontstane ruimte is het gevolg van een aantal rationele uitgangspunten.